Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken.

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen.
Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid.

Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linker hersenhelft. Vaak wordt dit veroorzaakt door een beroerte (CVA) maar het kan ook een andere aandoening in de hersenen zijn.

Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, lezen en schrijven. De ernst en de omvang van de afasie verschillen per patient. Sommige mensen kunnen taal wel goed begrijpen, maar kunnen moeite hebben met het vinden van de juiste woorden. Ook kan het voorkomen dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Dit zorgt voor verwarring bij de gesprekspartner waardoor ze elkaar moeilijk begrijpen. 

Naast de spraak en het begrijpen van taal kunnen er ook problemen zijn met het lezen en schrijven. Het volgen een programma op TV met ondertiteling of het lezen van een boek is vaak moeilijk of onmogelijk.

Het herstel van de taal- en spraakproblemen vindt voornamelijk in eerste 3 tot 6 maanden na de beroerte plaats. Met name in deze periode is logopedische therapie heel belangrijk.

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Naar schatting heeft ca. 7% van de 5-jarige kinderen te maken met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. De intelligentie, het gehoor en de algemene ontwikkeling van het kind zijn normaal.

Daarom lijkt er niets met ze aan de hand te zijn. Het kinde heeft problemen bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven.  

TOS is een taalontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn. Wanneer er taalproblemen in de familie voorkomen is de kans op deze aandoening groter. De oorzaak is nog niet precies achterhaald, maar het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Hoe eerder een TOS wordt ontdekt, hoe groter de kans op verbetering. Bij een deel van de kinderen kan het niet verholpen worden. Wel kan een logopedist een kind beter leren omgaan met taal, zodat het zich beter kan redden in het dagelijks leven.

Het herkennen van TOS, het kind:

  • spreekt in korte zinnen
  • is slecht verstaanbaar
  • is stil en praat weinig
  • kan zich slecht concentreren
  • lijkt soms niet te luisteren

Niet ieder kind met TOS heeft last van al deze problemen.

Dyslexie

In Nederland heeft ongeveer 10% van de leerlingen lees- en spellingsproblemen.

Bij ca. 4% is er sprake van dyslexie. Iemand met dyslexie herkent woorden, zinnen en letters minder snel. Dat maakt het begrijpen van een tekst heel lastig. Ook het foutloos spellen geeft problemen.

In de eerste jaren van de basisschool kunnen specifieke risicofactoren voor dyslexie vaak al worden gesignaleerd. Goede begeleiding in een vroeg stadium kan het niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan.

KP20logo-290x300
logo_NVLF

Contact

Logopedie Burgum
Prins Bernhardstraat 1a 206
9251 GJ Burgum
Tel: 0511 – 46 45 41
Email: info@logopedieburgum.nl 

© 2018 All rights reserved​

Majella Fotografie & Webstyling