Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank.
Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar.
Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen.
Door het verkeerd uitspreken krijgen woorden een andere betekenis.    

Ons advies bij afwijkende mondgewoontes?

Afwijkende mondgewoontes zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid.

Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Wij adviseren over een behandeling en stemmen deze af op het kind.

Als kinderen mondademen moet dit zo vroeg mogelijk worden gestopt om terugkerende verkoudheden en oorontstekingen te voorkomen. De behandeling richt zich met name op lipsluiting en op het verstevigen van de mondmotorische spieren. Er worden oefeningen gegeven die de spieren van de tong en lippen versterken.

Wij kunnen ook specifieke oefeningen geven om de neusademing te stimuleren. Daarnaast wordt de tongpositie zowel in rust als tijdens de spontane spraak getraind en komt articulatie aan bod.

Advies bij stotteren en broddelen

Advies bij stotteren
Wij doen onderzoek naar het stotteren. Zijn er problemen op het gebied van de spraakmotoriek, zijn er emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan? Nagegaan wordt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en in welke fase het stotteren is. Hierop maken wij een behandelplan op maat.

Met vroegtijdige signalering en behandeling van stotteren (vóór het zesde jaar) zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen. Met behulp van de Screeningslijst voor stotteren, die je in kunt vullen wanneer het kind 2-6 jaar oud is, krijg je een indicatie van de ernst van het stotteren en een advies.
Stotteren

Advies bij broddelen
Kinderen die broddelen zijn slecht verstaanbaar. Het spreektempo is meestal te hoog of te onregelmatig en klinkt niet vloeiend of niet ritmisch. Na uitgebreide diagnostiek zal de behandeling zich richten op die aspecten van het broddelen die de communicatie nadelig beïnvloeden.

Coutinho

Bij (jong)volwassenen richt de behandeling zich vooral op bewustwording van de eigen spraak, uitspraaktraining, training in correct formuleren en ritme- en intonatietraining. Het resultaat van de behandeling hangt af van de mate van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Ons advies bij vertraagde spraakontwikkeling

Wij doen uitgebreid onderzoek naar de taal en de spraak van het kind. Op basis daarvan maken wij een behandelplan waarmee wij het taalbegrip trainen en het luistergedrag verbeteren. Daarnaast werken wij aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. In de behandeling wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind.

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij Logopedie Burgum.

KP20logo-290x300
logo_NVLF

Contact

Logopedie Burgum
Prins Bernhardstraat 1a 206
9251 GJ Burgum
Tel: 0511 – 46 45 41
Email: info@logopedieburgum.nl 

© 2018 All rights reserved​

Majella Fotografie & Webstyling