Slikken

Logopedie Burgum behandelt problemen die met slikken te maken hebben.
Bij jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen, bijvoorbeeld bij het zuigen, slikken en kauwen.

Dit heet preverbale logopedie. Neurologische afwijkingen kunnen de oorzaak zijn of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. Wij zorgen dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie.

Eet- en drinkproblemen bij dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. Daardoor kunnen er ook problemen ontstaan met eten en drinken.

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Bij personen met dementie kunnen in alle stadia van de dementie problemen ontstaan rondom het eten en drinken. Bij slikstoornissen horen klachten als verslikken, moeite hebben met kauwen, het blijven hangen van voedsel. Slikstoornissen kunnen lichamelijke gevolgen hebben zoals ongewenst gewichtsverlies of een longontsteking.

Wat kan Logopedie Burgum betekenen?
Wij voeren een slikonderzoek uit en stellen vast in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Aan de hand daarvan stellen wij een behandelplan op. Wij geven adviezen over de consistentie van het vocht en voedsel en de wijze van aanbieden van het eten en drinken.

Eet- en drinkstoornissen bij kinderen

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie of prelogopedie genoemd. 

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts.

We spreken over eet- en drinkproblemen als kinderen moeite hebben met de ontwikkeling van deze vaardigheden. Als kinderen zich vaak verslikken kan er sprake zijn van een slikstoornis. Soms is het nodig dat kinderen sondevoeding krijgen. Bij sondevoeding wordt de voeding door een slangetje (meestal via de neus) in de maag gebracht.

Wat kan Logopedie Burgum betekenen? 
Wij bepalen samen met de ouders wat de hulpvraag is en observeren tijdens het eten en drinken. Bij sondevoeding kunnen wij helpen om eet- en drinkvaardigheden te ontwikkelen. Voor het afbouwen van sondevoeding wordt vaak samengewerkt met andere disciplines, zoals kinderarts of diëtist. Samen met de ouders/verzorgers gaan wij kijken wat de beste manier is om een kind te laten eten of drinken. Wij geven advies over een goede houding en technieken. Daarnaast kijken wij wat de beste fles, speen of beker is. Ook kunnen wij gerichte oefeningen geven om het kauwen te stimuleren.

Slikstoornissen bij volwassenen

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

Voorbeelden van slikstoornissen zijn verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies.

Wat kan Logopedie Burgum betekenen?
Wij stellen de oorzaak van de slikstoornis vast met een slikonderzoek en bepalen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stellen wij in overleg met de patiënt een behandelplan op. Dit kan zich richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken. Daarnaast kunnen wij advies geven over de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het voedsel en de wijze van aanbieden.

KP20logo-290x300
logo_NVLF

Contact

Logopedie Burgum
Prins Bernhardstraat 1a 206
9251 GJ Burgum
Tel: 0511 – 46 45 41
Email: info@logopedieburgum.nl 

© 2018 All rights reserved​

Majella Fotografie & Webstyling