Kosten en vergoedingen

Logopedie valt onder de basisvergoeding van de zorgverzekering. De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed wanneer er sprake is van een paramedische diagnose. Een verwijsbrief van een huisarts of specialist is daarom noodzakelijk. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten. Dit betekent dat de kosten voor logopedie voor u (na aftrek eigen risico) en uw kind volledig worden vergoed. Wij sturen u geen rekening, maar declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Bij vragen kunt u de voorwaarden nalezen van uw zorgverzekeraar of rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Uw zorgverzekeraar vergoedt echter niet alle kosten.

Een overleg met derden (zoals leerkrachten)  en verslaglegging aan derden (b.v school) worden door geen van de verzekeraars vergoed. Indien u ons vraagt om een verslag voor derden te maken of met derden te overleggen, brengen wij de kosten hiervan bij u in rekening.

De gemaakte afspraak kunt u afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen. Als u niet tijdig afzegt, ontvangt u een verzuimnota. Deze kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor u niet verschenen bent. Neem daarom altijd z.s.m. contact met ons op met vermelding van deze reden.

KP20logo-290x300
logo_NVLF

Contact

Logopedie Burgum
Prins Bernhardstraat 1a 206
9251 GJ Burgum
Tel: 0511 – 46 45 41
Email: info@logopedieburgum.nl 

© 2018 All rights reserved​

Majella Fotografie & Webstyling