Stem

Iedereen kan keelklachten hebben, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid. Dit gaat echter na een poosje voorbij.

Echter als je in het dagelijks leven je stem intensief moet gebruiken bij spreken of zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben.

Er is dan niet een juiste verhouding tussen de belasting en rust. De stem wordt hees of schor en kan niet meer goed gebruikt worden. Keelklachten en stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem.

Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Als je last van astma hebt kun je soms moeilijk ademhalen, hierdoor word je kortademig of ga je ‘piepend’ ademen of hoesten. Astma-aanvallen worden o.a. veroorzaakt door stof, pollen, rook en lichamelijke inspanning. Afhankelijk van de ernst en de frequentie van de astma-aanvallen kunnen patiënten problemen hebben met hun ademhaling, het slikken, de keel of stem. Slikproblemen kunnen voorkomen doordat men tijdens het eten door de mond wil ademen. Stemproblemen zijn bijvoorbeeld verkeerd stemgebruik, heesheid, schorheid of een vermoeide stem.

Hyperventilatie

Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en de lichamelijke activiteit niet in balans zijn. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor er te veel koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Je bloed wordt minder zuur en bepaalde bloedvaten, waaronder die naar de hersenen, vernauwen. Daardoor wordt de toevoer van bloed minder.

 

Hyperventilatie hangt vaak samen met spanningen of het is een verkeerde ademgewoonte. Het kan acuut optreden als een plotselinge aanval of in een chronische vorm. Een hyperventilatie aanval wordt als beangstigend ervaren. Men voelt zich duizelig, krijgt tintelingen en hartkloppingen.

 

In een plastic of papieren zak ademen kan vaak ook goed helpen om een hyperventilatieaanval onder controle te krijgen. Op die manier adem je de uitgeademde lucht weer opnieuw in. In deze lucht zit meer CO2, waardoor de balans tussen CO2 en zuurstof weer hersteld wordt. Het kan zowel bij kinderen als volwassen optreden.

KP20logo-290x300
logo_NVLF

Contact

Logopedie Burgum
Prins Bernhardstraat 1a 206
9251 GJ Burgum
Tel: 0511 – 46 45 41
Email: info@logopedieburgum.nl 

© 2018 All rights reserved​

Majella Fotografie & Webstyling